Oferowana przeze mnie usługa to profesjonalna opieka domowa nad osobami starszymi, chorymi, niesprawnymi i niesamodzielnymi.
Opiekę sprawuję w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz kwalifikacje zawodowe (Certyfikat nr Z/30016178/11).

 
W ramach kwalifikacji zawodowych opiekuna medycznego potrafię:
 
1. rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej
2. zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwo podczas sprawowania opieki
3. zapewniać higieniczne warunki otoczenia
4. pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu ciała w czystości
5. wykonywać u osoby chorej i niesamodzielnej zabiegi higieniczne oraz pielęgnacyjne
6. pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeby odżywiania i wydalania
7. pomagać w utrzymaniu aktywności ruchowej i umysłowej
8. udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego
9. komunikować się z uczestnikami procesu opieki (rodzina, lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta)
10. wykonywać konserwację narzędzi i przyborów uzywanych podczas czynności opiekuńczych
11. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
12. postępowac zgodnie z zasadami etyki.
Moja praca polega przede wszystkim na pielęgnowaniu i wykonywaniu czynności higienicznych u  osób starszych lub niedołężnych, utrzymywaniu chorych
w dobrej kondycji fizycznej i intelektualnej, na przeciwdziałaniu powstawania odleżyn u osób obłożnie chorych, zabezpieczeniu pacjentowi kontaktu z lekarzem, pielęgniarką ,fizjoterapeutą a na życzenie z księdzem oraz na stałej współpracy z rodziną/bliskimi chorego.

Podczas sprawowania opieki dbam o poczucie bezpieczeństwa podopiecznego ,zawsze jestem gdy mnie potrzebuje, dlatego gdy czuje sie zagrożony ma świadomość ,że może na mnie polegać.

Własnym środkiem transportu zawożę chorego chodzącego do lekarza lub na rehabilitację
w innym przypadku organizuję 
transport medyczny.

Jestem dyspozycyjna, równiez w weekendy i święta.

W momentach pogorszenia stanu zdrowia przyjeżdżam na telefon.
Zaopatruję w  leki i pomocnicze środki medyczne., organizuję sprzęt  leczniczy rehabilitacyjny.

Na życzenie pacjenta lub jego rodziny pomagam w załatwianiu spraw urzędowych.
Jeśli zaś chodzi o pacjenta nieświadomego - ustalam Mu plan dnia, posiłków, czas higieny i pielęgnacji, a jeśli nie ma rodziny -prowadzę  również dom.

W swojej pracy wykorzystuję doświadczenie oraz umiejętności jakie posiadam,natomiast cały czas poszerzam swoją wiedzę, korzystając z czasopism przeznaczonych dla personelu medycznego.
 
Na potwierdzenie  głębokiego zaangażowania w mojej pracy ,na życzenie pacjenta i/lub jego rodziny udostępnię  do przeczytania moje referencje.

Papież JAN PAWEŁ II w swoim dziele  "EVANGELIUM  VITAE"  napisał:

"Gdy zaś ziemskie życie człowieka zbliża się ku końcowi,
jest jeszcze miłość, która potrafi znależć najwłaściwsze sposoby,
aby zapewnić osobom starszym, zwłaszcza gdy nie są już samodzielne
oraz chorym w tak zwanej ostatniej fazie życia,
pomoc prawdziwie humanitarną i należycie zaspokoić ich potrzeby, 
a przede wszystkim złagodzić ich lęki i poczucie osamotnienia".