ZAKRES  OPIEKI  PODSTAWOWEJ

1. Zaspokajanie potrzeb u osoby w wieku starczym ale chodzącej:
     -  pomoc w higienie
     -  gimnastyka ruchowa , zajęcia manualne
     -  zapewnianie diety odpowiedniej do stanu zdrowia
     -  pomoc w utrzymaniu czystości otoczenia
     -  transport do lekarza - specjalisty , transport na rehabilitację
     -  dwa razy w tygodniu  (chyba że lekarz zaleci inaczej)   pomiar ciśnienia, pulsu, temperatury
     -  utrzymywanie stałego kontaktu ,a w trudnych chwilach wsparcie.

 2. Opieka nad osobą ze schorzeniem narządu ruchu:
     -  pomoc w higienie ,pielęgnacji
     -  dieta odpowiednia do stanu zdrowia
     -  pomoc w prowadzeniu domu  (gotowanie, zakupy, czystość otoczenia, załatwianie spraw urzędowych)
     -  gimnastyka  ruchowa zgodnie z zaleceniem fizjoterapeuty
     -  gimnastyka umysłowa z elementami terapii zajęciowej
     -  transport na rehabilitację lub organizacja przewozu medycznego
     -  transport do lekarza, specjalisty
     -  dwa razy w tygodniu  (chyba że lekarz zaleci inaczej)  pomiar ciśnienia, pulsu, temperatury
     -  zaopatrzenie w pomocnice środki medyczne a w razie potrzeby w sprzęt ortopedyczny.
     -  utrzymywanie stałego kontaktu i wsparcia
     -  współpraca z rodziną /bliskimi.

3. Opieka nad osobą z otępieniem  (choroba Alzheimera i nie tylko):
     -  stwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania
     -  dbanie o odpowiedni ubiór chorego
     -  ćwiczenia pamięci, ćwiczenia relaksacyjne
     -  gimnastyka ruchowa, spacer
     -  pomoc w higienie  i  pielęgnacji
     -  odpowiednie odżywianie
     -  transport do lekarza, specjalisty
     -  pomoc w prowadzeniu domu  (czystość otoczenia, gotowanie, zakupy,załatwianie spraw urzędowych)
     -  sprawdzanie parametrów codziennie
     -  utrzymywanie stałego kontaktu  i  wsparcia
     -  zaopatrzenie w pomocnicze środki medyczne
     -  współpraca z rodziną/bliskimi.

4. Opieka nad osobą leżącą z zaburzeniem świadomości:
     -  Obserwowanie twarzy i zachowania chorego - używanie komunikatów niewerbalnych
     -  koncentrowanie się na konkretnych potrzebach np. czy jest głodny,śpiący,czy jest mu/jej wygodnie
     -  jeśli nie ma rodziny - prowadzenie domu
     -  profilaktyka odleżyn  (zmiana pozycji co 1,5 godz.,masaż w miejscach ucisku,materac przeciwodleżynowy)
     -  systematyczna higiena i pielęgnacja
     -  jeśli to mężczyzna-zakładanie cewnika zewnętrznego
     -  karmienie przez sondę lub gastrostomię
     -  badanie parametrów codziennie
     -  zaopatrzenie w pomocnicze środki medyczne
     -  wzajemna współpraca z rodziną/bliskimi

5. Organizacja otoczenia człowieka choreo ,niesprawnego:
    - odpowiednie rozmieszczenie ,w pokoju chorego ,przedmiotów niezbędnych do wykonywania czynności opiekuńczych w taki sposób, aby w każdej chwili były dostępne /"pod ręką"/  z zachowaniem odpowiedniej przestrzeni wokół chorego
    - zorganizowanie / w odpowiednich instytucjach/  pomocniczych środków medycznych; sprzętu leczniczego, ortopedycznego oraz rehabilitacyjnego
    - utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem, pielęgniarką, fizjoterapeutą.

ZAKRES  OPIEKI  DODATKOWEJ

1. Opieka nad chorym w weekendy i święta
    - opieka w te dni będzie sprawowana zgodnie z potrzebami chorego
    - w przypadku utrzymywania ciągłości leczenia (np.tlenoterapia,nebulizacja)
    - na życzenie chorego i/lub  Jego rodziny

2. Interwencja w momencie pogorszenia stanu zdrowia
    - na telefon przyjadę-wspólnie z chorym lub Jego rodziną ustalimy zakres pomocy

3. Nocne czuwanie przy chorym w sytuacjach zagrożenia

4. Opieka w momencie umierania
    - wezwanie lekarza
    - spełnienie ostatniego życzenia
    - jeśli człowiek wierzący - sprowadzenie księdza
    - zapewnienie ciszy i spokoju
    - trzymanie umierającego za rękę,żeby wiedział że nie jest sam
    - zapalenie świecy,modlitwa
    - ostatnie czynności higieniczne.